arbeidsloon

arbeidsloon
{{arbeidsloon}}{{/term}}
wageslabour (costs)
voorbeelden:
1   door de hoge arbeidslonen due to high wages
     geen arbeidsloon in rekening brengen not charge for labour

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”